fbpx

Java 7 OCA CheatSheet

Ben aan het leren voor Java 7 OCA…  /zucht.  Ben jij ook aan het leren voor je OCA, dan kan ik je de examen trainer van Enthuware ten zeerste aanraden
Opmerkingen, aanvullingen? Onderaan de pagina kan je al je gal spuien 🙂

 • .trim hoort bij String, niet bij stringbuilder
 • Import heeft geen keywords, behalve static
 • .this is niet beschikbaar in static methods
 • Variabelen kunnen niet abstract of native zijn
 • Maximaal 1 public class per file
 • Volgorde van initialisatie: 1) Static  2) Non statics  3) Constructors
 • Lokale variabelen hebben geen .this
 • abstract classes hebben geen methods
 • Eerst package, daarna import
 • een String moet altijd tussen dubbele quotes “blabla”, niet ‘blabla’
 • String is immutable
 • double/float/boolean kunnen niet in een switch
 • Bij break wordt de default overgeslagen
 • Unsigned is geen keyword
 • Global is geen modifier
 • Een breuk kan alleen een float zijn als er f achter staat
 • Enhanced for loop kan nooit infinite zijn
 • default constructor heeft geen arguments
 • Bij overloading is er geen beperking aan het return type
 • Primitive Boolean is altijd True of False
 • Primitive Byte is 8 bits van -128 tot 127
 • Primitive Short is 16 bits van -32768 tot 32767 en kan niet worden toegekend aan een Char zonder casting
 • Primitive Char is 16 bits
 • Primitive Int is 32 bits
 • Primitive Long is 64 bits
 • Primitive Float is 32 bits
 • Primitive Double is 64 bits
 • Een labeled break moet zich in dezelfde loop bevinden als de label
 • Protected betekend toegang door alles in package in in subclasses
 • Arraylist is onderdeel van java.util
 • String kan niet extended worden, want het is een final class
 • .append is een onderdeel van StringBuffer en StringBuilder

 

share post:
blablabla

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.